Pränttärit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Keski-Pohjanmaan Kirjoittajayhdistys Pränttärit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tällä kertaa verkkotapahtumana. Linkki kokoukseen julkaistaan Facebook-tapahtumassa (https://www.facebook.com/events/1360916744348188). Tervetuloa!

Liityhän Pränttäreiden jäseneksi täällä->>

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
§ 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§ 5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
§ 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
§ 8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
§ 9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
§ 10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
§ 11 Päätetään kokous