Pränttärit ry:n vuosikokous pe 26.2. klo 18

Pränttärit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Zoom-etäyhteyspalvelussa pe 26.2.2021 klo 18.

Linkki kokoukseen: https://jyufi.zoom.us/j/62045837599. Tervetuloa!

Kokouksen esityslista:

§ 1 Kokouksen avaus.
§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
§ 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
§ 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
§ 5 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020 ja toiminnantarkastuskertomus.
§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
§ 7 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2020
§ 8 Päätetään toimintakertomuksen vahvistamisesta
§ 9 Esitetään vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja liittymismaksun suuruus
§ 10 Päätetään toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsen ja liittymismaksujen vahvistamisesta
§ 11 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
§ 12 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen
§ 13 Muut asiat
§ 14 Kokouksen päätös